การจำแนกเชิงพื้นที่ของพื้นที่เผาไหม้เพื่อการเฝ้าระวังและการป้องกันการเผาในที่โล่ง : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน /

ผู้แต่ง
ศุทธินี ดนตรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 363.7387 ศ671ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557
Physical description
302 หน้า : ตารางประกอบ, แผนภูมิประกอบ