การมีส่วนร่วมของบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด = Personnel's Participation in Education Quality Assurance of Mahamakut Buddhist University, Roi Et Campus /

ผู้แต่ง
กัญชพร แดงวิบูลย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 378.11 ก382ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ), 124 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.