การนำสัปปุริสธรรมไปใช้ในการเลือกตั้งนายกองการบริหารส่วนนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง = An Application of Qualities of the Good to Sub-District Administrative Organization Election : A Case Study of Voters in Lan Khoy Sub-District, Paphayom District, Patthalung Province /

ผู้แต่ง
วิรัตน์ คงหวัง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ว691ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 97 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.