การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในมโหสถชาดก = An analytical study of Buddhist teaching embedded in Mahosatha Jataka

ผู้แต่ง
พระมหาอำนวย ทีปธมฺโม (มีราคา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.308 อ681ก 2548
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 98 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.