ศึกษาบทบาทพระนางจามเทวีในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา = A study of queen Chamadevi's role in Patronizing Buddhism

ผู้แต่ง
อโศก รินฤาษี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.309 อ443ศ 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ), 132 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.