ศึกษาการสร้างวัดตามแนวพระราชดำริในรัชกาลที่ 4 = A study of King Mongkut's on constructing Buddhist /

ผู้แต่ง
พจนารถ สุพรรณกูล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.309 พ175ศ 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ), 103 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.