การนำสังคหวัตถุธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันของข้าราชการตำรวจ สังกัดสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง = An application of the Sangahavatthudhamma in daily life of the royal Thai police, Huaikhwang of police station /

ผู้แต่ง
เมธา ทิพย์รัตน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.304 ม735ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ด), 181 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.