การจัดการทรัพยากรชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = The management of community resource by Tambon Ban Pong municipality, Amphoe Phrao, Chiang Mai province /

ผู้แต่ง
สมศักดิ์ สมควร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 307.1 ส282ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 95 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.