การปรับตัวทางสังคมของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนบาลีสังกัด คณะสงฆ์ ภาค 16 = Social adaptation of students in Phrapariyattidhama Pali section under Sangha mission region 16 /

ผู้แต่ง
พระมหาพันธพิชิต จิตรขวัญ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 พ546ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ฒ), 178 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.