การดำเนินงานปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร = Operation of educational reforms of Yasothon kindergarten school, Mueang district, Yasothon province /

ผู้แต่ง
กมลรัตน์ จิววงษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 370.155 ก131ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 112 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.