การดำเนินงานปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร = Operation of educational reforms of Yasothon kindergarten school, Mueang district, Yasothon province /

ผู้แต่ง
กมลรัตน์ จิววงษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1