การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร The operation on internal quality assurance of school under Yasothon municipality, Yasothon province

ผู้แต่ง
วงษ์รัก จันทร์ผิว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 379.158 ว136ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 131 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.