การดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 หมื่นถ่านแจ้งหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยร้อยเอ็ด = Operations of Teachig Supervision inside Schools under 12th Quality Development Network Centre in Samat, Roi et Province /

ผู้แต่ง
พวงชมภู จันทร์สำราญ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 พ464ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ) 93 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.