การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทองจ จังหวัดนนทบุรี = The study of pupil parents' satisfaction towards the educational management of bilingual curriculum in Sarasas Witaed Bangbuathong school, Bangbuathong, Nonthaburi province

ผู้แต่ง
อุทาน แก้วละมุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.14 อ817ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 131 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.