การจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 = School Information Management System in Nong Khai Primary

ผู้แต่ง
พงษ์ศักดิ์ แสนขวา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 พ164ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฉ) 121 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.