ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด = Insight of basic education commission's roles and duties in making educational arrangements in elementary school in Kaset Wisai district of Roi Et province /

ผู้แต่ง
พีรวิชญ์ ชอบขาย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 พ792ค 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 89 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.