การดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม = The internal supervision in basic education administration of Mahasarakham /

ผู้แต่ง
รุ่งนภา ฉายวิชัย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.203 ร623ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ), 135 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.