การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอำเภอเขมราฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 The Operation on Internal Educational Quality Assurance of The Basic Schools At Kemarat District Under The Office of ubonratchathani Primary Educational Service Area 2

ผู้แต่ง
ศุลีพร สายเชื้อ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ศ747ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 165 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.