การจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 = Information System Management of Basic Education institutes under the Office of Mahasarakham Primary Educational Service Area 2 /

ผู้แต่ง
อุราพร ขุนแก้ว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.333 อ855ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ) 154 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.