การบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอนาเชือก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 = The Budget Administration with the Good Governance Principle by the Primary Schools in Nachuak District, Mahasarakham Province, Under the Office of Primary Education Service Area 2 /

ผู้แต่ง
สังคม โคตรมี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.4 ส532ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 92 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.