การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร = The Operation of the Student Help and Care Project of Koknako School Network of Patue District, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
จิรภา แสนสิ่ง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.7 จ498ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 127 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.