การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนของโรงเรียนในอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร = The Enhancement of Reinforcing Students Self- Discipline at Saimun District, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
อุทัย ทองใบ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.5 อ819ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ซ), 104 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.