การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด = Operation of Pre-school Child Centre Attached to Local Administration Organization in Kaset Wisai district of Roi Et Province /

ผู้แต่ง
อาทิตยา ชมภูนุช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.1 อ621ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ), 113 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.