การดำเนินงานด้านบริการสุขภาพอนามัยนักเรียนของโรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด = Schools' Operations of Students' Healthcare and Hygiene in Si Somdet District of Roi Et Province /

ผู้แต่ง
จิตยาภรณ์ สมจิตร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.71 จ432ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 99 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.