การจัดสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ = Instructional Settings Culminating in Students' Learning at Chom Phra Prachasan School, Chom Phra District, Surin Province /

ผู้แต่ง
พระมหาประเสริฐ ปารคุโณ (สมานมิตร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.7 ป418ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ), 120 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.