การบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีในจังหวัดเลย = Administration in Pali Section of Phra Pariyatti-Dhamma Schools in Loei Province /

ผู้แต่ง
พระครูปริยัติกิจวรวัฒน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.07 พ323ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ) 170 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.