การดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ของตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ = Community Relation Operations of Polices in Kaset Sombun Police Station, Chaiyaphum Province /

ผู้แต่ง
บุญถม วิสาหาญ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.23 บ455ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 127 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.