แรงจูงใจในการตัดสินใจบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา : ศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการตัดสินใจบรรพชาของสามเณรในจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดขอนแก่น = The motivation for the ordination of novices in Buddhism : A comparative case study of the ordination of novices in Nakhornsrithammarat and Khonkaen province

ผู้แต่ง
พระมหาธีระพงษ์ มีไธสง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1