การบริหารงานด้านเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ = The Administration of economic affairs of sub-district administrative organization in Chiang Mai province /

ผู้แต่ง
วินัย ทองย้อย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 354 ว619ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 126 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.