การปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ในมุมมองของบุคลากร = The performance of the algorithm budget organization, Thaen district Chaiyaphum province in view of the staff /

ผู้แต่ง
ธนกฤษ ชำนาญเวช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.4 ธ131ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 126 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.