การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนตำบลหนองแขม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี = Living a life according to the principles of sufficiency economy of people in Tambon Nongkhaem, Nongkhae district, Saraburi province /

ผู้แต่ง
สุขสันต์ สุขสม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 330.128 ส742ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ) 136 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.