การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด = Work under the village fund : A case study of Tambon Hora, Atsamat district, Roi-Et province /

ผู้แต่ง
เฉลิมชัย ชาญวิจิตร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.6 ฉ417ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 96 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.