กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 = The Strategies for Academic AdMinistration of Schools Under Nonthaburi Primary Education Service Area Office 2

ผู้แต่ง
พระพอนปะดิด อินทวณฺโณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 พ486ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ), 142 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.