การศึกษาความเครียดของพนักงานส่วนตำบล ในอำเภอเมืองเลย = A Study of Sub-District Employees Stress in Muang Loei Distrct, Loei Province /

ผู้แต่ง
ลักขณา ดีสุทธิ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1