การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาการเมืองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = People's participation in local political development : A case study of Kratumbaen municipality, Kratumbaen district, Samutsakhon province /

ผู้แต่ง
สมยศ พงษ์สวัสดิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 323.042 ส274ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ถ), 157 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.