การวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการตามแนวพุทธธรรม = Planning and managing government service budget according to Buddhadhamma

ผู้แต่ง
ลักขณา สท้านไตรภพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.4 ล218ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ), 225 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.