พฤติกรรมการบริโภคตามแนวพระพุทธศาสนา = Consumption Behavior in Buddhist Approach /

ผู้แต่ง
กุลยาณี อิทธิวรกิจ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30133 ก-พ 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ), 197 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.