การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 จังหวัดนครปฐม = An Application of Buddhist Philosophy in The Non-Commissioned Police Officers' Performance, The Provincial Police Training School 7, Nakhonpathom Province /

ผู้แต่ง
สำเภา วอนยิน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ส694ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ถ), 317 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.