ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช = People's satisfaction towards duty performance of police officers, the prevention section, Muang police station, Nakhon Si Thammarat province /

ผู้แต่ง
ยศพัฒน์ พรหมแก้ว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.25 ย155ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 150 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.