การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Political participation of the government officials in training center provincial police region 8 Muang district, Suratthani province /

ผู้แต่ง
นิคม อินทรอักษร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 323.3 น553ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ) 124 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.