การนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Application of The Good Governance Principle to the Basic Administrative Structure of San Klang Sub-District Administrative Organization, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
โรมรัน วิปุละ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ร941ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-บ), 236 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.