การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนแนวพระพุทธศาสนา = Public mind development among the youths in Buddhist approach /

ผู้แต่ง
ประทีป จินงี่
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ป277ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(1-18) 192 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.