การพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์สถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา = Professional Development of Librarians under the Offical Vocational Education Commission /

ผู้แต่ง
สุธีรา วงศ์พุฒิ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 023.2 ส786ก 2548
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ญ) 107 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.