การจัดการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดด้วยวิถีเชิงพุทธ /

Corporate Author
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 362.29 ส691ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กระทรวงยุติธรรม, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(12), 144 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.