84 วงศ์พรรณไม้ เทิดไท้องค์ราชัน

ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 581.9593 ป818 2555
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
280 หน้า : ภาพประกอบ ; 35 ซม.