ท่องเที่ยวพระอารามหลวง ฉบับภาคอีสาน

ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3135 ก351ท 2550
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
200 หน้า : ภาพประกอบ(สี) ; 26 ซม.