การปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร = The Sixth Primary Students' Self Practice According to Panjasila, Rachawinit School, Khet Dusit, Bangkok /

ผู้แต่ง
พระมหาวรชัย วรเมธาวี (ใจตรง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ว191ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ถ), 169 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.