การตัดสินใจในการบวชเนกขัมมจาริณีของพุทธศาสนิกชนที่สำนักสงฆ์เขาพระครู ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี = The Decision in Buddhists' Nekkhammacarini Ordination at Khorphrakhru Nonk House, Si Racha Sub-District, Si Racha District, Chon buri Province /

ผู้แต่ง
ณัตธนาภรณ์ เข็มทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1