การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามทัศนะของนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราม จังหวัดนครปฐม = The Learning Management of Buddhism Subject in The View of Students, Joseph Upathom School, Takham Sub-district, Sam Phran District, Nakhon Pathom Province /

ผู้แต่ง
สุดารัตน์ เกิดบัวเพชร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.3 ส769ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ถ, 139 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.