การนำหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครูของครูในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี = Teachers, Implementation of brahmaviharadhammain Teaching Profession, Tha Muang District, Kanchanaburi Province /

ผู้แต่ง
วรวิทย์ อัคราภิชาต
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ว281ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ด), 144 หน้า ; 30 ซม.