การดำเนินชีวิตตามหลักเบญจธรรมของผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The way of living according to Panja-Dhamma principle of elders, elder service center, Mueang Thungsong municipality, Thungsong district, Nakhon Si Thammarat province /

ผู้แต่ง
ลลิตา ธนาวุฒิ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ล145ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ธ) 172 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.